studio za dizajn i webdizajn 2t - studio_2t@yahoo.com 

home-ulazna

exclusive for MissUna

      
Predstavljamo....
 

Svečana sjednica Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH) - Akademik Asim Kurjak čestita prijem u Akademiju Prof.dr.sci Ademu Salihagiću

                                            -------------------------
              CV - biografija
                                Prof.dr.sci SALIHAGIĆ ADEM,
                              prim. spec., doktor stomatologije


Ul. Džemala Bijedića br 19. , 77000 Bihać
Kontakt: Mob: +387 61 796 601
e mail: stomordinacija@yahoo.com ,  salihagicadem@gmail.com  
>
 
 
            

    Rođen, 01.05.1956. godine u Bosanskoj Krupi, Republika B i H. Oženjen, sudski nekažnjavan, služio vojni rok pri Vojno-medicinskoj akademiji, Beograd /JNA 1981./

    - I Školovanje i društvene aktivnosti:

    - Završava Srednju zubotehničku školu u Sarajevu, školske 1974/75 godine, kao maturant generacije u zvanju „zubni tehničar“. U sklopu akcije SSO "Učimo- samoupravljamo" osvojio drugo mjesto u R BiH kao najbolji učenik - maturant.
    - Stomatološki fakultet na Univerzitetu u Sarajevu završava u rekordnom roku, za 4 godine i 10 mjeseci, 25.07.1980. godine, te stiče zvanje „Doktor stomatologije“.
    - Specijalizaciju iz Oralne kirurgije (specijalistički staž obavio u Zagrebu i Ljubljani), a specijalistički ispit položio u Zagrebu,1992. godine.
    - Kao srednjoškolac, bio predsjednik Saveza omladine u Zubotehničkoj školi, a potom postaje predsjednik Saveza socijalističke omladine Školskog zdravstvenog centra u Sarajevu i kao takav član Predsjedništva SSO Općine Centar Sarajevo.
    - Pri Opštinskoj konferenciji SSO Centar Sarajevo preuzima Komisiju za srednje obrazovanje, a u Gradskoj konferenciji SSO postaje član Predsjedništva za srednje i visoko obrazovanje.
    - Na Stomatološkom fakultetu obavlja dužnost predsjednika SSO 1977. godine, a 1978. godine je preuzeo dužnost partijskog sekretara Studentskog naselja Bjelave /SK/.
    - Na zadnjoj godini studija obavlja dužnost predsjednika SSO u studentskom naselju Bjelave i biva delegat na X Kongresu SSO BiH.
    - Za taj period aktivnosti u Sarajevu biva nagrađen 1980. godine Plaketom grada Sarajeva.
    - Osnivački član i prvi predsjednik Rotary kluba Bihać 2003/04. godine, te predsjednik RC Bihać 2020/21.

    - II Radno iskustvo/zaposlenje

   Po završenom studiju, 1980. godine zasniva prvi radni odnos u Školskom zdravstvenom centru /ŠZC/ kao nastavnik u edukaciji zubnih tehničara (Srednja zubotehnička škola Sarajevo).
   U 1983. godini zapošljava se u Primarnu zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja Biha, gdje radi do 1989. godine na poslovima i radnim zadacima doktora stomatologije.
   Iste godina otpočinje specijalizaciju iz oralne kirurgije pri Zavodu za oralnu kirurgiju - Šalata - KB Dubrava, Klinika za kirurgiju lica čeljusti i usta u Zagrebu 2009. godine, te nastavlja specijalistički staž u Kliničkom centru u Ljubljani. Specijalistički ispit položio 1992. godine u Zagrebu.
   Nakon toga, iste godine zasniva radni odnos u Zagrebu u privatnoj ordinaciji na Jarunu, zatim na Dubravi u sklopu stomatološkog tima u privatnim ordinacijama.
   Tokom 2011. godine.Završava edukativni program u zdravstvenom menadžmentu za upravljanje javnim ustanovama u zdravstvu u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerzitete u Sarajevu
    U 2001. godini osniva privatnu zdravstvenu ustanovu /PZU/ sa poslovnim jedinicama u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši pod nazivom „MedicoOral-AS“ u kojoj je i direktor do današnjih dana.

    III Akademska zvanja

    "Magistar medicinskih nauka iz područja stomatologije". U 1992. godini odbranio je magistarski rad iz pretprotetske kirurgije na temu ”MODIFICIRANA SUBMUKOZNA VESTIBULOPLASTIKA”, pod mentorstvom prof. dr. Krmpotić Ivice na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
    "Doktor stomatoloških nauka". Doktorsku disertaciju jke odbranio pred zajedničkom komisijom Senata Sveučilista iz Zagreba i Univerziteta iz Sarajeva 16.01.2004. godine, pod naslovom “VREDNOVANJE SLUZNIČKIH TRANSPLANTATA U KIRURŠKOM LIJEČENJU HIPERPLAZIJE VESTIBULARNE SLUZNICE”, koja ima obilježje međunarodne radnje stomatoloških fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

   - IV Počasna zvanja

    "Primarijus"
. Za posebne zasluge za unapređenju i zaštitu zdravlja stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine dodjelilo mu je ovo zvanje 2002. godine.

    -- V Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama /udruženjima

   - Član Udruženja stomatologa BiH
   - Predsjednik stomatološke Komore USK,
   - Predsjednik udruženja privatnih stomatologa FBiH
   - Član Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju i implantologiju,
   - Član uređivačkog odbora Biltena stomatologa BiH,
   - Član organizacionog Komiteta za održavanje Balkanskog Kongresa stomatologa (BASS) 2016. godine.
    Kao student učesnik je četiri stručna kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije (Zagreb 1997, Skopje 1978, Priština 1979, Vrnjačka Banja 1980.godine) sa tri stručna rada. Povodom 30 godina Univerzitete u Sarajevu (1980) nagrađen je vrijednom novčanom nagradom tzv. rektorovom nagradom iz fonda “Hasan Brkić“ .
   Kao doktor stomatolog učestvovao je na mnogim domaćim nacionalnim i međunarodnim stručnim kongresima, skupovima, sekcijama, simpozijima i sl. u: Meksiko 1999, Italija-Treviso 1998, Njemačka 1997, Beč 2002, Lihtenštajn-Schaan 2002, Australija 2003, Kina 2006. godine..., te prisustvao stručnim i naučnim skupovima u zemljama okruženja.
   Područje posebnog interesa mu je implantologija, kao najmlađa grana stomatologije, zatim pretprotetska kirurgija, te vestibuloplastike.
Ugradio prvi dentalni implantat u BiH 1998. godine u Bihaću.
    Sudjeluje u svim strukovnim oblicima trajne edukacije,a takođe prati sve novosti u stomatologiji koji se prezentiraju kod nas i svijetu.
    Ispred stomatologa Unsko-sanskog kantona bio je član predsjedništva Udruženja stomatologa BiH u četverogodišnjem sazivu u dva navrata, član Upravnog odbora Komore liječnika doktora stomatologije BiH u svojstvu podpredsjednika Upravnog odbora obavljao dužnost predsjednika sekcije za oralnu kirurgiju BiH, član Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju i implantologiju, član uređivačkog odbora Biltena stomatologa BiH, član organizacionog odbora Prvih stomatoloških dana BiH sa međunarodnim učešćem u Sarajevu za 1999. godinu, te član organizacionog odbora prvog Kongresa stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem za 2001. godine, član organizacionog Komiteta za održavanje Balkanskog kongresa stomatologa / BASS 2016. godine/. Predavao je na zubotehničkoj školi u Sarajevu, kao i na medicinskoj školi u Bihaću. Aktivno pomaže pripravnicima i mlađim kolegama koji su na specijalističkom stažu. Predsjednik je komisije za polaganje državnih ispita za srednje medicinski kadar iz oblasti stomatologije na području USK-a.

    - VI Izbori u nastavno-naučna zvanja

    U zvanje docenta na predmet: "Sportska medicina", biran 2004. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, odsjek Tjelesni odgoj i Sport.
    U zvanje vanrednog profesora na predmet: "Sportska medicina", 2012. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, odsjek Tjelesni odgoj i Sport.(reizbor 2017).

    - VII Stručni radovi Dr.sci Adema SALIHAGIĆA

    1. Beganović M., Šimunović M.,Drakulić B.,Salihagić A..:Komparativna analiza fizičko-mehaničkih i hemijskih osobina akrilata upotrebljavanih u stomatološkoj protetici, Stomatološki vjesnik 1979;2:123-127.
    2. Sulejmanagić H., Gojkov T., Redžepagić S., Salihagić A., Prohić S.: Dentalna implantologija u BiH danas, I sastanku oralnih hirurga BiH u Bihaću, 1998.
    3. Salihagić A. «Bard Unsko-sanskog zubarstva»,Bilten stomatologa BiH,1998; 3:19- 21
    4. Salihagić A., Gašparac I: Savremena mogućnost oralne rehabilitacije pomoću implantata tipa “IMPLA”, Bilten stomatologa BiH, 1999;4:7-10.
    5. Salihagić A.: Stomatološka zdravstvena zaštita po općinama Unsko-sanskog kantona, Bilten Stomatologa BiH, Sarajevo, 2000;7: 31-34.
    6. Salihagić A.: «Ugradnja zuba kirurškim putem », Nauka i razvoj u praksi, privredna komora USK, Bihać, 1999;2: 54-58.
    7. Salihagić A, Gulan B, Gašparac I. Kirurško protetska rehabilitacija pacijenata s nedostatkom jednog zuba, u gornjoj fronti, uz pomoć implantacijskog sistema tipa “Impla”, Bilten stomatologa BiH, 2000; 9:15-17.
   8. Salihagić A., Zahić S. Stomatološka zaštita starijih osoba. U: Kendić S. i sar. Gerijatrijska njega (univerzitetska knjiga), 2010. str. 160-177.

    - VIII Referati na Kongresima-Simpozijima

    1. Salihagić A: Reakcija osjetljivosti tkiva na različito polimerizovane akrilate, XXII Stručni kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Vrnjačka Banja, zbornik radova, 1980.
    2. Salihagić A., Ljubijankić R.: Oralna hirurgija u ambulantnim uslovima s posebnim osvrtom na rad u stomatološkoj službi u Bihaću, III Kongres ljekara BiH, Sarajevo, zbornik radova,1985.
    3. Salihagić A. : Profesionalna oboljenja u stomatologiji, zbornik, Stomatološka nedjelja Neum, zbornik radova, 1986.
    4. Salihagić A: Komparativna ispitivanja fizičko-mehaničkih osobina (tvrdoće i habanja zuba) dva različita proizvođača, koji se koriste u stomatološkoj praksi, XXI stručni kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, zbornik radova, Priština 1979. /Isti rad nagrađen vrijednom novčanom nagradom povodom 30.godišnjice Univerziteta u Sarajevu iz fonda “Hasan Brkić”, brošura “ priznanja i nagrade Univerziteta” Sarajevo , 1979/.
    5. Salihagić A: Komparativna ispitivanja fizičko-mehaničkih i hemijskih osobina akrilata najčešće primjenjivanih u našoj praksi, XX stručni kongres st. medicine i stomatologije Jugoslavije, zbornik radova, Skopje,1978.
    6. Salihagić A: Uloga učenika u nastavno-obrazovnom procesu, zajednica zubotehničkih škola Jugoslavije, Novi Sad, sažeci radova,1975.
    7. Halilagić A, Salihagić A.: Ekstrakcioni zahvati u zdravstvenoj ustanovi DZ Bihać u vremenskom periodu od 10. 10. 1996. do 31. 12. 1998. godine, rad izlagan na Prvim stomatološkim danima sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, 1999, isti rad štampan u biltenu stomatologa BiH, 1999;6: 26-31.
    8. Salihagić A., Halilagić A.: Oralno-kirurški zahvati u zdravstvenoj ustanovi Doma zdravlja Bihać u vremenskom periodu od 10. 10. 1996 do 31. 12. 1998., rad izlagan na I stomatološkim danima sa međunarodnim učešćem, Sarajevo,1999.Isti rad štampan u Biltenu stomatologa BiH, 1999; 6:22-25.
    9. Salihagić A.:» Oralno-kirurška iskustva na našem terenu », rad izložen na V savjetovanju stomatologa Unsko-sanskog kantona, Bos. Krupa, 1999.
    10. Salihagić A., Gulan B.: Kirurško-protetska rehabilitacija pacijenata nedostatkom jednog zuba uz pomoć implantacionog sistema tipa “IMPLA”, rad izložen na III internacionalnoj sekciji oralnih kirurga BiH, Tuzla. 1999.
    11. Salihagić A, Pribilović-Kustec M: Parestezija kao komplikacija endodontskog zahvata, Bilten stomatologa BiH, 2000;8: 28-30. rad izložen na III internacionalnom sastanku oralnih kirurga BiH, Tuzla,1999.
    12. Gašparac I, Živko- Babić J. Salihagić A. Paradontološki status pacijenta s implantatima, Rad izložen na I Kongresu stomatologa BiH sa internacionalnim učešćem, Knjiga sažetaka, Sarajevo 2001.
    13. Kendić S., Skender Nijaz., Salihagić A. Analiza odnosa tjelesnih deformiteta i ventilacijske funkcije pluća kod učenika dobi od 15 do 16 godina. (plenarno predavanje)The first International symposium, Bihać, 2009.
    14. Kendić S. Salihagić A. Ultravioletno (UV) zračenje, kao negativni indeks zdravlja (Pregledni članak U: Zbornik II IPF Bihać, 2009.
    15. Salihagić A., Kendić S., Ganibegović M. The health benefits of physical activity. str.42. V International symposium in general dentistry, Konjic, 2012. Bilten Stomatologa BiH (INDEX Copernicus scientsts).
    16. Smailhodžić H., Merdanić H., Salihagić A., Ferhatović Dž. Validity computation of the technological process of cleaning water with biological systems. Pollution Management and environmental protection september 16-20. 2009 TIRANA (poster prezentacija).
    17. Kendić S., Salihagić A. Morfološko-fiziološke karakteristike sportskog srca. Zbornik radova, drugi međunarodni simpoziju "Sport, turizam i zdravlje" Bihać (14-16.oktobra 2011), sr. 138-141.
    18. Kendić S., Salihagić A., Mlinarić H. Što znači zdrav način života u biomedicinskoj znanosti/nauci. IV Međunarodni seminar 01-04.12.2011 Vlašić-Travnik "Uloga sporta u očuvanju zdravlja".
    19. Salihagić A., Antonović I. All.on-4, klinički primjeri. Brčko distrikt, 2011 Kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem, 2011.
    20. Amir Topoljak, Sulejman Kendić, Adem Salihagić. Istraživanje zdravstvenog sporta u regionalnom sportskom turizmu (Izvorni naučni rad). SPORTSKI LOGOS NAUČNO-STRUČNI ČASOPIS (18-25.strane). Izdavač, Nastavnički fakultet Mostar, Odsjek za sport i zdravlje, god 12, broj 22,2014. ISSN 1512-875X (Print) ISSN 2233-0852 (Online).
    21. Kendić S., Salihagić A. Dezinfekcija i sterilizacija u stomatološkoj praksi. Prezentacija rada. Stomatološka komora USK-a, 31.01.2015 u Hotelu "Kostelski Buk"-seminar za doktore stomatologije, zubne tehničare i stomatološke sestre.
    22. Salihagić Adem., Salihagić Adi., Kendić S., Mak Selimović. Zdravstveni turizam u očuvanju i unapređenju zdravlja. "Poster". Stomatološki kongres u Fojnici, 26.03.2015. Bilten Stomatologia BiH BISBiH 2015 46/47(17), WWW.usfbih.org.ba
   23. Amir Topoljak, Sulejman Kendić, Adem Salihagić. (Association "Sport for All" in Bosnia and Herzegovina). THE IMPACT OF FOOT PLACEMENT DURING THE TRANSITION BETWEEN KICKS IN A COMBINATION. Univerzitet u Tuzli Fakultet za tjelesni odgoj i sport.8.međunarodni kongres Sport i ZDRAVLJE, Zbornik naučnih i stručnih radova, ISNN:1840-4790. 2015. (strana 41-43).
    24. Amir Topoljak, Sulejman Kendić, Adem Salihagić. Upravljanje zdravstvenim i socijalnim ustanovama, oralna prezentacija na: II naučno stručnoj konferenciji¨sa međunarodnim učešćem ¨Sestrinstvo jučer, danas i sutra¨, 2015, Zenica.
    25. Amir Topoljak, Sulejman Kendić, Adem Salihagić. Sport, zdravlje i javno zdravstvo., oralna prezentacija na: II naučno stručnoj konferenciji¨sa međunarodnim učešćem ¨Sestrinstvo jučer, danas i sutra¨, 2015, Zenica.
   26. Amir Topoljak, Sulejman Kendić, Adem Salihagić. Sport management for martial arts. Prva Konferencija Jugoistočne Europe u borilačkim vještinama i sportovima E S P – Odgoj, nauka i praksa, Sarajevo, 27. - 28. novembar 2015. First South – East Europe Conference of Martial Arts and Combat Sports.E S P - Education, Science and Practice, Sarajevo, 27th – 28th of November 2015.Zbornik radova (str.153).
   27. Kendić S., Salihagić A. Fiziološka uloga vitamina D u prevenciji nastanka i razvoja kronično nezaraznih bolesti. Zbornik radova (1o), IPF Bihać, UDK 577.161.2 2018 (strana:301-326).
   28. Salihagić A., Kendić S., Ganibegović M. Benefit tjelesne aktivnosti na sveukupno zdravlje. V jubilarni međunarodni simpozij opće stomatologije. Konjic 30. 03-01.04 2012. U: Bilten stomatologa BiH, BISBiH 2012; str.41/42 (Index Copernicus scientists).

    IX Univerzitetski udžbenici

    1. Kendić S., Salihagić A. (Univ. udžbenik): "Fiziologija sporta sa osnovcama medicinske fiziologije". Bihać: Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, 2008.
    2. Salihagić A., Kendić S., Ćeleš N. "Fiziološki aspekti medicinske aktivnosti u trećem dobu"(Univ. udžbenik). Sarajevo: Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, 2012.
    3.Topljak A., SALIHAGIĆ A. (praktikum,). “Naučne teorije i metodologije u terapiji pokretom” (kineziologija i kineziterapija), Zenica, 2014.
    4. Kendić Sulejman, Salihagić Adem i saradnici (Univerzitetski udžbenik), Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću, “Dijetetika i tradicionalna krajiška ishrana”. 2014.
    5. Samir Porić, Sulejman Kendić, Adem Salihagić (2017). Univ.udž.“Kompetencije zdravstveno-medicinskih profila sestrinstva u porodičnoj/obiteljskoj medicini“. Bihać: Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, 2017.
    6. Kendić S., Salihagić A., i saradnici. Gerijatrijska njega (Univerzitetski udżbenik) Bihać, visoka zdravstvena škola u Bihaću, 2010.
    7. Topoljak A., Kendić S., Salihagić A. Zdravstveni menadžment (Univerzitetski udžbenik) Zenica, visoka zdravstvena škola u Bihaću. 2015.
    8. Kozličić M., Salihagić A. Salihagići iz Bilaja - Rodoslovni i historijski put, Monografija, Grafičar Bihać 2017.
    9. Jukić H., Kendić S., Salihagić A. Fiziologija probavnog sistema i principi pravilne ishrane, (Univerzitetska knjiga) Bihać; Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Bihaću, 2015.
   
    Bihać 09.02. 2021.
   
                                  Preuzmite CV u PDF formatu
 
 
 
© studio 2T, 2002. Sva prava pridržana. Mail to WEBMASTER

  always exclusive studio 2t