studio 2t - miss una, for you from our team - journalist, webmaster and designer tomislav turkalj

we present news and photo news of beauty, culture, art, fashion, music, life and sport

Exclusive iz Direkcije Miss i Mister Hrvatske za   Miss i Mistera Svijeta 2003.

home |  Foto-report:  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  | finalistice  finalisti  |

Mister Hrvatske za 
Mistera Svijeta 2003

  1.  Paul MATTHEW  
KLEŠIĆ
061-19-00
2. Filip SAMARŽIJA
Mr Ličko-senjske  ž.
061-19-01
3. Ivan BOŠNJAK
I pratilac Mr Primorsko Goranske
061-19-02
4. Alen POJER
Zagreb
061-19-03
5. Goran BOLF 
Mr Zagreba
061-19-04
6. Miroslav KOVAČEVIĆ
Mr Primor-goranske ž.
061-19-05
7. Željko FRKOVIĆ 
II pratilac Mr Zagreba
061-19-06

FINALISTI
i brojevi za telefonsko glasovanje

Okretanjem telefonskog broja automatski se glasovalo za odabranog kandidata

8. Matko NOVAKOVIĆ 
Rijeka, I prat. Mr Istre
061-19-07
9. Marin GANZA 
Mr Dalmacije
061-19-08
10. Alen PETRIĆ 
Mr Slavonije i Baranje
061-19-09
11. Mario VALENTIĆ
Petrinja 
061-19-10
12. Sandro ŽUFIĆ 
I pratilac Mr Zagreba
061-19-11
13. Filip KLEVA 
Mr Istre
061-19-12

Mister Hrvatske za 
Mistera Svijeta 2003

14. Pavle RADOVČIĆ
Kostrena
061-19-13
15. Mario MLINARIĆ
Bjelovar
061-19-14
16. Dario ANTUNOVIĆ 
Mr simpatičnosti Zagreba
061-19-15
17. Ozren GLASER
Samobor
061-19-16
18. Vinko CAPAR
Zagreb
061-19-17
19. David VUKELIĆ
Rijeka
061-19-18
20. Josip VLAIĆ, 
Zagreb
061-19-19

e-mail: studiomissuna@yahoo.com