40 godina
Učiteljska škola "Mahmut Ibrahimpašić-Maše" Bihać - Maturanti 1969. godine

<< back                                                                                   Fotografije: Smail Pačić, Bihać, 06.06.2009. godine