MISS UNIVERSE - Miss Universe Istra za  Miss Universe Hrvatska

HOME 

JUSTINE PASEK

IVANA PARIS

LUANA SANTIN

FINALISTKINJE

MISS I MODA

NA OKUPU

LJEPOTICE ZAJEDNO
  Djevojke, s desna na lijevo: Franka Franković (bijela haljina), Mirela Bradarić, Tea Koroman, Sandra Cerin, Martina Urschelbacher, Renata Ralić, Irena Babić, Petra Kostešić, Luana Santin, Ivana Stojanović i Ana Klanac.
Missice, kreatori, žiri, političari...
 
 S lijeva na desno:
g. Michael Ahrens (predstavnik tvrtke Heliyachts lnternational SA iz Lugana u Švicarskoj), lvana Paris, Tanja Bolić, Renata Ralić, Luana Santin, Ivana Stojanović, Anu Vikas i podžupan Istarske županije  g. Marin Brkarić. 

studio_2t@yahoo.com 

HOME 

JUSTINE PASEK

IVANA PARIS

LUANA SANTIN

FINALISTKINJE

MISS I MODA

NA OKUPU